16 dec 2011 12:30

Nieuwe regering

Vertegenwoordiging van de federale regering in de verschillende comités

Vertegenwoordiging van de federale regering in de verschillende comités

Naar aanleiding van de installatie van de regering onder eerste minister Elio Di Rupo heeft de ministerraad ministers in de verschillende comités aangesteld: 

Vertegenwoordiging van de regering in het Comité A:

Van rechtswege:

 • eerste minister Elio Di Rupo
 • vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet
 • staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert 
 • minister van Begroting Olivier Chastel
 • staatsceretaris voor Begroting Melchior Wathelet

En:

 • minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne
 • minister van Werk  Monica De Coninck

Vertegenwoordiging in het algemene comité B:

Van rechtswege:

 • staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert, voorzitter
 • minister van Begroting Olivier Chastel, vice-voorzitter 

En: 

 • minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen Joëlle Milquet
 • minister van Pensioenen Vincent van Quickenborne
 • minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden Paul Magnette
 • minister van Werk Monica De Coninck

Vertegenwoordiging in het algemene comité C:

Afdeling lokale besturen

Van rechtswege:

 • minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet, voorzitter
 • minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx, vice-voorzitter

En: 

 • minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne
 • minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel 
 • staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert 
 • minister van Werk Monica De Coninck

Afdeling officieel gesubsidieerd onderwijs

Van rechtswege: 

 • minister van Wetenschapsbeleid Paul Magnette, voorzitter

Vertegenwoordiging in het subcomité

Van rechtswege: 

 • eerste minister Elio Di Rupo, voorzitter
 • staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert, vice-voorzitter
 • minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet
 • minister van Begroting Olivier Chastel

En:

 • minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne
 • minister van Werk Monica De Coninck

Overlegcomité 

 • vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken Steven Vanackere
 • vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken Didier Reynders
 • vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee Johan Vande Lanotte
 • vice-eersteminister en minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne
 • vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen Joëlle Milquet

De vice-eersteministers kunnen deelnemen aan de vergaderingen indien ze dit wensen.

Ministerieel Comité voor Inlichting en Veiligheid

 • eerste minister Elio Di Rupo
 • minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders
 • vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee Johan Vande Lanotte
 • minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet
 • mminister van Landsverdediging Pieter De Crem
 • minister van Justitie Annemie Turtelboom

Ministerieel comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude 

 • eerste minister Elio Di Rupo
 • minister van Financiën Steven Vanackere
 • minister van Economie Johan Vande Lanotte
 • minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet
 • minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx
 • minister van KMO's en Zelfstandigen Sabine Laruelle
 • minister van Justitie Annemie Turtelboom
 • minister van Werk Monica De Coninck
 • staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale en de Fiscale Fraude John Crombez