13 dec 2013 19:15

Nieuwe reglementering van de biociden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Melchior Wathelet een ontwerp van koninklijk besluit goed over het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden. Het ontwerp stelt een nieuw systeem van het professioneel gebruik van biociden in en schrijft de nationale procedures voor het toelaten van producten op de Belgische markt voor. Ze zijn van toepassing op de biociden waarvan de stoffen waaruit het is opgebouwd, geëvalueerd worden op Europees niveau, maar waarvoor de evaluatie nog niet werd beëindigd.

Het nieuwe systeem voert een scheiding van de markt in tussen het geregistreerde circuit of het vrije circuit. Producten die wegens het gezondheidsrisico uitgesloten zijn voor het grote publiek, horen bij het geregistreerde circuit. Aan deze producten worden algemene minimumvoorwaarden opgelegd en eveneens product specifieke voorwaarden voor de opslag, het dragen van beschermingsmiddelen … Voor deze producten wordt een online registratiesysteem voorzien waar verkopers en gebruikers zich moeten registreren en elke verkoop, aankoop en gebruik  moeten melden. Verder worden aan verkopers en gebruikers minimumvoorwaarden van opleiding of kennis opgelegd. Het gaat om een eenvoudige zelfregistratie.

Het ontwerp vervangt het koninklijk besluit van 22 mei 2003. Het wordt voorgelegd aan de Raad van State.