25 mrt 2016 15:00

Nieuwe sancties bij ernstige overtreding van asielzoekers in de opvangcentra

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie belast met Administratieve Vereenvoudiging Theo Francken een voorontwerp van wet goed met twee nieuwe sancties, opgelegd bij een ernstige overtreding in de opvangcentra.

Het voorontwerp van wet bevat twee nieuwe sancties: de opheffing of vermindering van de dagvergoeding tijdens een termijn van maximum vier weken en de definitieve uitsluiting.

De opheffing of vermindering van de dagvergoeding tijdens een termijn van maximum vier weken wordt opgelegd door de directeur of verantwoordelijke van het opvangcentrum die op basis van de omstandigheden de termijn van de sanctie bepaalt. Deze sanctie kan meermaals worden opgelegd wanneer de verplichtingen van de asielzoeker meerdere keren niet worden nageleefd. De bewoner kan een beroep tot herziening indienen tegen deze sanctie.

De definitieve uitsluiting betekent dat de asielzoeker of de erkend vluchteling niet kan worden toegewezen aan een opvangcentrum voor de rest van zijn procedure of van zijn transitieperiode. De sanctie, die door de directeur of verantwoordelijke van de opvangstructuur wordt opgelegd, kan enkel worden uitgevoerd wanneer die, binnen de drie dagen, bevestigd wordt door de directeur-generaal van het Agentschap. Deze sancties worden opgelegd aan begunstigden van de asielopvang die een ernstige overtreding begaan van de voorschriften en werkingsregels van de opvangcentra.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. 

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen