15 dec 2016 11:18

Nieuwe Selor-campagne mikt op meer personen met een migratie-achtergrond bij de federale overheid

Brussel, 15 december 2016 – Selor stelt in het kader van de Internationale Dag van de Migrant op 18 december 2016 haar nieuwe diversiteitscampagne voor. Daarin vertellen 18 personen met een migratie-achtergrond kort hun verhaal en hoe ze uiteindelijk aan de slag gingen bij een federale overheidsdienst. Door een campagne opgebouwd rond deze filmpjes met inspirerende getuigenissen, maakt Selor werk van meer diversiteit op de werkvloer bij de federale overheidsdiensten. Daarnaast wil Selor ook het foute idee de wereld uithelpen dat je Belg moet zijn om federaal ambtenaar te kunnen worden.


18 pakkende video-getuigenissen

In totaal heeft Selor 18 portretten gemaakt van personen met een migratie-achtergrond. Hun diverse verhalen, leeftijden en origines tonen aan dat de federale overheid veel kansen te bieden heeft. Het gaat om Nathalie uit de Democratische Republiek Congo, Eylen en Mehmet uit Turkije, Hakim uit Afghanistan, Sinaya uit Suriname, Evelyne uit Polen, Frank uit Chili, Beauty uit Nigeria, Sidi, Kareen en Hicham uit Marokko, Nadiâa uit Algerije, Samer uit Libanon, Elisabeth uit Congo, Olena uit Oekraïne, Faten uit Libanon/Marokko, Alejandra uit Argentinië en Liliane uit Rwanda.

Nathalie (30 jaar) uit de Democratische republiek Congo werkt voor het kabinet Sociale Zaken en Volksgezondheid: “Ik wilde altijd graag bij de overheid werken, en mijn huidskleur of achtergrond kon daarbij toch geen drempel zijn? Als je een job echt wilt, mag niets je tegenhouden en moet gewoon je kans gaan. Mijn boodschap is altijd: ga uit van eigen sterktes. Als je zelf geen probleem maakt van je migratie-achtergrond, denk ik dat het voor de ander ook geen probleem is. Zelf ben ik daar het levende bewijs van!”

Alle filmpjes zijn beschikbaar op de website van Selor of via het YouTube-kanaal van Selor.

“Positieve rolmodellen”

“Te veel kandidaten met een migratie-achtergrond twijfelen nog over hun toekomstkansen”, zegt Els Daems van Selor. “Dankzij onze campagne met echte mensen en hun oprechte verhalen, willen we als het ware rolmodellen creëren voor wie nog met twijfels zit. We willen tonen dat het kan, en dat het in de praktijk al het geval is. Vanuit deze positieve insteek willen we meehelpen aan het verminderen van stereotypen en vooroordelen. Het is onze bedoeling om met deze campagne personen met een migratie-achtergrond te motiveren en te stimuleren. Want de federale overheid moet nog veel meer een weerspiegeling worden van onze diverse maatschappij. Selor zal daarom samen met de andere leden van het ‘Netwerk Federale Diversiteit’ en met de specifieke organisaties in het middenveld deze campagne intern en extern promoten.”

Ook als niet-Belg kan je ambtenaar worden

Bij het wegwerken van vooroordelen hoort ook het uit de wereld helpen van misverstanden. Zo is het voor de overgrote meerderheid van jobs geen verplichting om Belg te zijn. Bij statutaire jobs komen kandidaten uit alle landen van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland in aanmerking. Enkel voor functies die verband houden met de uitoefening van het openbaar gezag is de Belgische Nationaliteit verplicht. Voor contractuele jobs zijn er geen nationaliteitsbeperkingen. Enige voorwaarde is dat kandidaten minimaal een van de beide landstalen beheersen.

Contact

Voor meer informatie over de campagne of over het gelijkekansenbeleid van Selor kan je terecht bij Els Daems, els.daems@selor.be of Inge Huyge, inge.huyge@selor.be, Selor Diversity.