05 apr 2024 20:19

Nieuwe strategische visie voor B-FAST

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib akkoord met de nieuwe strategische visie voor B-FAST.

In 2000 keurde de ministerraad de oprichting goed van het Belgian First Aid and Support Team (B-FAST), een permanente structuur voor snelle interventie die verantwoordelijk is voor het organiseren van noodhulp bij rampen in het buitenland.

Op basis van de lessen die zijn getrokken uit operaties in het buitenland en de aanbevelingen van audits, alsook in overeenstemming met het regeerakkoord en in nauw overleg met de partnerdepartementen, werd een nieuwe strategische visie voor B-FAST ontwikkeld. Het doel is om het B-FAST-mechanisme beter te laten inspelen op de huidige en toekomstige uitdagingen.

De strategische visie omvat de volgende maatregelen:

  • de maximale duur van een B-FAST-operatie wordt verlengd tot 3 maanden
  • de mogelijkheid wordt voorzien om voor een crisis een team van experts in te zetten om het reactievermogen van het getroffen land te versterken
  • de mogelijkheid om in te grijpen in instabiele gebieden kan worden overwogen, op voorwaarde dat er voldoende veiligheidsgaranties zijn
  • het sturen van een multidisciplinair verkenningsteam ter plaatse om de situatie aan het begin van een crisis te analyseren, zal sterk worden aangemoedigd
  • het versterken van de coördinatie tussen de B-FAST-departementen blijft een prioriteit
  • B-FAST zal zijn capaciteiten blijven ontwikkelen, zowel wat betreft materiële middelen als menselijke middelen
  • de structurele verhoging van de middelen van B-FAST in het kader van de begroting 2024 zal een beter beheer van de stocks en human resources mogelijk maken om te kunnen reageren op het steeds toenemende aantal crisissen
  • de communicatie over B-FAST-operaties zal worden versterkt door te zorgen voor een goede coördinatie tussen de verschillende departementen van B-FAST