02 okt 2007 14:31

Nieuwe uitgifte : LOBO note

Persbericht van het Agentschap van de Schuld

Persbericht van het Agentschap van de Schuld

Gezien de huidige volatiliteit op de markten en om niet enkel van de OLO-markt afhankelijk te zijn, heeft de Schatkist besloten om een nieuw financieringsinstrument uit te geven. Gisteren heeft de Schatkist een gestructureerd product uitgegeven, genaamd "LOBO" (Lender's Option Borrower's Option), in de vorm van effecten en voor een bedrag van 1,0 miljard EUR. Voor deze transactie werd een beroep gedaan op JPMorgan. De effecten werden bij institutionele investeerders geplaatst. Deze nieuwe uitgifte doet geen afbreuk aan het financieringsbeleid dat sinds 1999 gevolgd wordt, en waarbij de klemtoon gelegd wordt op de uitgifte van OLO-referentieleningen ("benchmarks") om de liquiditeit van de OLO-markt te verhogen.