31 mei 2024 16:57

Nieuwe verdeling begrotingsmarge in het kader van kosten Belgische EU-voorzitterschap

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib een nieuwe verdeling goed van de marges die zijn geïdentificeerd in de begroting van de Federale Politie aan de verschillende federale overheidsdiensten en/of ministeriële kabinetten.

In het kader van de voorbereiding van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie is vastgesteld dat de kosten van de diensten voor de informele Raden en de informele Europese Raad de oorspronkelijke ramingen overschrijden. De nieuwe verdeling voorziet volgende bedragen en posten:

 • FOD Kanselarij van de Eerste minister: 70.000 euro
 • FOD Financiën: 85.000 euro
 • FOD Bosa:
  • 92.769,18 euro (Eupan ministerial meeting (Gent))
  • 106.547,02 euro (Telecom Council – Informal (LLN))
 • FOD Sociale Zekerheid: 210.000 euro
 • FOD Werkgelegenheid: 350.000 euro
 • FOD Economie:
  • 40.000 euro (economie)
  • 260.000 euro (zelfstandigen/kmo’s)
  • 65.000 euro (energie)
 • POD Maatschappelijke Integratie: 14.000 euro
 • Belspo: 15.000 euro
 • FOD Justitie: 15.000 euro