12 sep 2019 16:01

Nieuwe versie droneguide voor professionelen is wereldwijde primeur

De FOD Mobiliteit en Vervoer en skeyes lanceren een uitgebreide versie van de droneguide-app. Vanaf morgen kunnen professionele dronegebruikers hun vluchten via de app melden.

Vorig jaar kwam de eerste versie van droneguide uit, samen met de website droneguide.be. Recreatieve dronegebruikers vinden er alle regelgeving en nuttige informatie over het gebruik van drones. Ze kunnen er ook nagaan waar ze met hun drone al dan niet mogen vliegen. Droneguide kent veel succes want maandelijks maken ongeveer 18.000 droneliefhebbers (unieke bezoekers) er gebruik van.

Handige tool
Op vraag van skeyes en de FOD Mobiliteit en Vervoer ontwikkelde het bedrijf Unifly een versie van droneguide specifiek voor professionele dronegebruikers. De geüpdatete versie bevat alle functionaliteiten die zij nodig hebben om hun vluchten te plannen en te beheren.

Via het online portaal kunnen operatoren van Klasse 1 (A en B) zich registreren, vluchten aanvragen en de nodige gegevens ophalen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Zij kunnen hun operatie plannen en krijgen de goedkeuring in de handige webtool of via de mobiele app. Ze kunnen ook aan de autoriteiten laten weten dat ze gaan vliegen. Nieuwe vluchtaanvragen voor Klasse 1A worden in rekening genomen tijdens het validatieproces. Voor actieve aanvragen kunnen de documenten van het aanvraagdossier worden weergegeven.

De autoriteiten van hun kant krijgen een overzicht van alle geplande operaties en zien op de kaart een weergave van alle actieve operaties, ook de operaties die op punt staan te starten.

Ook operatoren van Klasse 2 kunnen hun vluchten plannen via de tool. Zij zijn echter niet verplicht hun vluchten aan te vragen of te laten weten dat ze vliegen.

Voor de recreatieve gebruikers verandert er niets.

Nieuwe procedure
Professionele dronegebruikers melden hun vluchten nu nog via een online formulier. Aanvragen voor afwijkingen gebeuren zelfs per mail via een Word-document. Beide acties gebeuren voortaan verplicht via de app. Er wordt wel een overgangsperiode voorzien tot en met 11 december 2019 waarbij aanvragen uitzonderlijk nog op de ‘oude’ manier kunnen worden behandeld.

Vanaf morgen kunnen gebruikers via de app niet alleen al hun aanvragen indienen, maar hun vluchten ook invullen via de droneguidekaarten en hun vluchtgeschiedenis bijhouden.

Inschrijven
Om de app te kunnen gebruiken, moeten professionele dronegebruikers zich wel eerst inschrijven via CSAM. De FOD Mobiliteit voorziet dan een beveiligde toegang via eID, itsme, mobiele app of sms. Een hoofdtoegangsbeheerder staat dan in voor het gebruik van alle functionaliteiten van de app en kan ook optionele toegangsverantwoordelijken aanduiden.


François Bellot, Minister van Mobiliteit: “Drones zijn een technologie van de 21e eeuw. Het is daarom essentieel dat ook de omkadering modern is en dat de informatiewisseling tussen de actoren snel en duidelijk is. Dankzij de volledige afwerking van droneguide zetten we nu deze finale stap. De dronepiloten, de luchtverkeersleiding van skeyes en de diensten van de FOD Mobiliteit en Vervoer zullen dankzij deze toepassing dagelijks tijd uitsparen en zich nog beter en nog meer kunnen concentreren op de veiligheid, de absolute prioriteit in de luchtvaart.”

Johan Decuyper, CEO van skeyes: “Met de droneguide-app waren we al pioniers. Deze uitgebreide versie is niets minder dan een wereldprimeur: nergens anders ter wereld kunnen vluchten of afwijkingen aangevraagd worden via een gelijkaardige toepassing. skeyes heeft van bij het begin het economisch belang van de dronesector en de maatschappelijke waarde van vele praktische toepassingen onderkend. Wij ondersteunen de sector in zijn ontwikkeling en zullen dat blijven doen. Onze rol is altijd om de veiligheid van het luchtverkeer te blijven verzekeren, ook voor onbemande luchtvaartuigen. Informatie en praktische hulpmiddelen zoals droneguide, zijn daarbij een belangrijke eerste stap.”

Emmanuelle Vandamme, Voorzitster van de FOD Mobiliteit en Vervoer: “Een eengemaakte Europese markt voor drones is in volle ontwikkeling en de eerste regelgevingen komen tot stand. De sectoren van de fabrikanten en van de operatoren gaan mooie  groeimogelijkheden tegemoet. De doelstellingen van de FOD Mobiliteit en Vervoer moeten de komende jaren mee in die richting blijven evolueren. De administratie bereidt zich actief voor op die technologische ontwikkelingen in zijn rol als regulator en als partner in ambitieuze projecten. Het is haar intentie om, via haar doelstellingen, verdere bevordering van innovatie te ondersteunen. De FOD gaat zo verder op de ingeslagen weg van de digitalisering. Droneguide is daar een sprekend voorbeeld van: het is een uitbreiding van onze online diensten die via de vorige week gelanceerde ‘Aviation Portal’ aangeboden worden aan onze klanten uit de luchtvaartsector. Het vereenvoudigt de procedure voor de zowat 1.100 dronepiloten met een licentie (klasse 1) in België en verhoogt de veiligheid in het luchtruim.”

 

De Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft als opdracht het voorbereiden en het implementeren van een overlegd federaal mobiliteit -en vervoerbeleid in dienst van de bevolking, de ondernemingen en de economie van het land. Het omvat 4 directoraten-generaal: het DG Luchtvaart, het DG Maritiem Vervoer, het DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid en het DG Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid. Meer informatie over de FOD Mobiliteit en Vervoer vindt u op www.mobilit.belgium.be.