04 okt 2017 12:26

Nieuwe webpagina met de gevolgen van de Brexit op het vlak van fiscaliteit en douane

In verband met de Brexit, lanceert  de FOD FINANCIEN vanaf vandaag een webpagina waarop een overzicht wordt gegeven van de algemene regels rond in-en uitvoer, douaneregelingen, gevolgen inzake de btw en accijnzen , facilitering,…

Op 29 maart 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk (VK) onherroepelijk de Europese Unie. Dat betekent concreet dat de regels van de interne markt tussen België en het VK niet langer gelden en dat heeft belangrijke gevolgen voor de logistieke afhandeling van uw goederenverkeer. Belgische bedrijven die zaken doen met het VK zullen immers opnieuw douaneformaliteiten moeten vervullen.

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) becijferde dat het aantal invoeraangiftes daardoor mogelijks zal stijgen met 14%, terwijl het aantal exportaangiftes kan toenemen met 47%.
Voor grote ondernemingen, met een eigen douaneafdeling,  verwacht de AAD&A geen noemenswaardige problemen aangezien zij reeds voldoende vertrouwd zijn met douanematerie. Voor de kleine zelfstandige en de vele kmo’s zal de aanpassing daarentegen groot zijn.

Mogelijke praktische gevolgen zijn onder meer:
- Er dient voor elke zending naar of vanuit het VK een aangifte te worden opgesteld;
- De documenten en de goederen kunnen onderworpen worden aan controles;
- Er zullen eventueel douanerechten betaald moeten worden;
- Er kunnen handelspolitieke maatregelen van kracht worden;
- ...
Voor sommige ondernemingen betekent dit concreet dat ze misschien moeten investeren in IT programma’s, maar ook in know how inzake douanewetgeving om de vereiste aangiften te kunnen doen.

 

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit