13 jul 2012 19:06

Nieuwe wet over de ontwikkelingssamenwerking

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Paul Magnette een voorontwerp van wet goed dat Belgische ontwikkelingssamenwerking moderniseert. Daarvoor zal het wetsontwerp de huidige wet van 25 mei 1999 vervangen, al wordt een groot deel van de inhoud overgenomen.

De wet zal de nieuwe doelstellingen en methodes die op internationaal vlak gelden, overnemen. Dat betekent dat de wet nieuwe definities van de ontwikkelingssamenwerking introduceert en de definitie van belangrijke concepten wijzigt. Ook de doelstellingen van de ontwikkelingssamenwerking worden aangepast. Zo worden de Beleidscoherentie voor ontwikkeling, de zogenaaamde PCD's, in de wet verankerd. De Belgische Ontwikkelingssamenwerking financiert al geruime tijd projecten en programma's voor humanitaire hulpverlening die niet in de wet van 1999 stonden. Er wordt dus een nieuwe titel over de humanitaire hulp in de wet ingeschreven. Ten slotte zal de nieuwe wet ook rekening houden met de nieuwe aanpak op het vlak van de nagestreefde principes en doelstellingen, die sterk gebaseerd is op de mensenrechten. De drie generaties van mensenrechten vermeld in de Verklaring van de VN over het recht op ontwikkeling, de Verklaring van Wenen en de rechten in internationale verdragen over economische, sociale, culturele, politieke en burgerrechten, worden erin geïntegreerd.

Het voorontwerp wordt voorgelegd aan de Raad van State.