20 jul 2006 17:00

Nieuwe zetel voor de NAVO

België neemt de binneninrichting van de zones van sommige nationale delegaties ten laste

België neemt de binneninrichting van de zones van sommige nationale delegaties ten laste

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de ministerraad akkoord met de ten laste name door België van het beheer van de studies en werken voor de binneninrichting van de zones van de nationale delegaties van de geïnteresseerde lidstaten, dit in het kader van de bouw van de nieuwe permanente hoofdzetel van de NAVO in Brussel. Op 8 december 2004 werd een Memorandum of Understanding ondertekend tussen België en de NAVO voor de overname van het beheer van het project voor de bouw van de nieuwe hoofdzetel van de Alliantie te Brussel. Het project, hernomen in de MOU, omvat de studies en de bouw van de infrastructuur van de nieuwe hoofdzetel, uitgezonder de binneninrichting voor de nationale delegaties van de lidstaten. De ten laste name van de binneninrichting van de zones voor de nationale delegaties biedt enerzijds het voordeel dat het imago van België ten opzichte van de andere naties wordt versterkt en dat anderzijds de coördinatieproblemen tijdens de uitvoering van de werken worden beperkt dankzij het feit dat het aantal gelijktijdige werven beperkt wordt. De ministerraad geeft volmacht aan de Eerste Minister, de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Landsverdediging om de bijakte aan de Memorandum of Understanding samen met de Secretaris-generaal van de NAVO te ondertekenen.