29 sep 2011 13:25

NIRAS

Fondsen van de Nationale Instelling voor Radioactief afval en splijtstoffen (NIRAS)

Fondsen van de Nationale Instelling voor Radioactief afval en splijtstoffen (NIRAS)

De ministerraad gaat akkoord met het ontwerp van koninklijk besluit dat de opdracht en de werkingsmodaliteiten van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Splijtstoffen (NIRAS) op het vlak van de aanleg van fondsen wijzigt (*).

Het ontwerp:

  • voert de leidende principes in om de retributies te berekenen waarmee het langetermijnfonds voor de langdurige opslag en berging van radioactief afval wordt gespijsd
  • bepaalt het bedrag van de dekking van de integratiebijdrage die de producenten moeten betalen
  • richt een toezichtscomité op dat de de bestemming van de middelen op lange termijn zal controleren
  • bepaalt hoeveel de producent van radioactief afval aan integratiebijdrage moet betalen, aan het middellangetermijnfonds dat de kosten voor bergingsinstallaties zal dekken
  • hoe de controle van het lokaal fonds zal plaatsvinden (de middelen komen uit het fonds voor middellange termijn)

Het huidige kb (zie voetnoot) neemt de wijzigingen over die artikelen 178 tot 185 van de programmawet van 29 december 2010 in de oprichtingswet van NIRAS aanbrachten. 

(*) wijziging van het kb van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en werkingsmodaliteiten van de openbare instelling van het beheer van radioactief afval en splijtstoffen.