04 nov 2011 11:22

NMBS

Wijziging van het statuut van de NMBS Holding

Wijziging van het statuut van de NMBS Holding

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte een ontwerp van kb goed dat de wijziging van de statuten van NMBS Holding (nv publiek recht) ratificeert.

De algemene buitengewone vergadering van 30 september 2011 besliste artikel 9 §7 te schrappen. Het bepaalt het mandaat van de leden van de raad van bestuur van rechtwege eindigt op 65 jaar.

De bedoeling is om de statuten van de NMBS Holding af te stemmen op de wet van 31 mei 2009 die het artikel had geschrapt  uit de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige overheidsbedrijven.