28 jan 2005 16:00

NMBS

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad 4 ontwerpen van koninklijk besluit goed, aangaande benoemingen en ontslagen bij de NMBS en NMBS-Holding.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad 4 ontwerpen van koninklijk besluit goed, aangaande benoemingen en ontslagen bij de NMBS en NMBS-Holding.

De heer Karel Vinck wordt eervol ontslag verleend uit zijn functie als Gedelegeerd bestuurder bij de NV van Publiek recht NMBS, ingaand op 1 februari 2005. De heer Marc Descheemaecker wordt benoemd tot Gedelegeerd bestuurder van de NV van Publiek recht NMBS voor een duur van 6 jaar. Mevrouw Christine Servaty wordt eervol ontslag verleend uit haar mandaat van Regeringscommissaris bij de NMBS-Holding. De heer Marc Boeykens wordt benoemd tot Regeringscommissaris bij de NMBS en bij de NMBS-Holding. De heer Karel Vinck wordt eervol ontslag verleend uit zijn functies als lid van de Raad van bestuur en als Gedelegeerd bestuurder bij de NV van Publiek recht NMBS-Holding, ingaand op 1 februari 2005. De heer Jannie Haek wordt benoemd tot lid van de Raad van Bestuur en tot gedelegeerd bestuurder van de NV van Publiek recht NMBS Holding voor een duur van 6 jaar. Mevrouw Dominique Offergeld wordt eervol ontslag verleend uit haar functie als Voorzitter van de Raad van bestuur van de NV van Publiek recht NMBS-Holding, ingaand op 1 februari 2005. Mevrouw Catherine Gernay wordt benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van de NMBS-Holding voor een termijn van 6 jaar. De heer Jean-Claude Fontinoy wordt benoemd tot Voorzitter van de Raad van Bestuur van de NV van Publiek Recht NMBS-Holding voor een termijn van 6 jaar.