10 nov 2010 12:48

NMBS Holding

Benoeming van een lid van het strategisch comité van de NMBS Holding

Benoeming van een lid van het strategisch comité van de NMBS Holding

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte, ingestemd met de benoeming van de heer Marcel Vertongen als lid van het strategisch comité van de NMBS Holding (nv van publiek recht). Hij vertegenwoordigt de Algemene Centrale van de Openbare Diensten Spoor.