05 mrt 2010 12:35

NMBS-holding

Benoeming van een lid van de raad van bestuur van de NMBS-holding

Benoeming van een lid van de raad van bestuur van de NMBS-holding

De ministerraad stemt in met een ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Inge Vervotte voorlegde voor de benoeming van mevrouw Lieve Schuermans als lid van de raad van bestuur van de NMBS Holding. ZeĀ vervangt mevrouw Geertje Smet, van wie ze het mandaat voleindigt.