03 dec 2010 11:08

NMBS-Holding

Benoeming van twee leden van het strategisch comité van de NMBS-Holding

Benoeming van twee leden van het strategisch comité van de NMBS-Holding

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Inge Vervotte een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over de benoeming van twee leden van het strategisch comité van de NMBS-Holding.

Worden benoemd (mandaatverlenging):

  • de heer Jean-Pierre Goossens als vertegenwoordiger van de Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD) - Spoor
  • de heer Dominique Dalne als vertegenwoordiger van het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) - Transcom