17 nov 2006 16:00

NMBS Holding

Overname van de pensioenverplichtingen van de NMBS Holding door de Belgische Staat

Overname van de pensioenverplichtingen van de NMBS Holding door de Belgische Staat

In het kader van de overname van de pensioenverplichtingen van de NMBS Holding door de Belgische Staat keurde de ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die het koninklijk besluit dat de overname regelt uitvoeren. (kb 28 december 2005) Minister van Begroting en Consumentenzaken Freya Van den Bossche en staatssecretaris voor Overheidsbedrijven Bruno Tuybens stelden de ontwerpen voor. Die leggen de modaliteiten vast voor de compensatiebetalingen tussen de NMBS Holding en de Pensioendienst voor de Overheidssector en de actuariële factoren op grond waarvan men de actuele en de gekapitaliseerde waardes berekent. De ontwerpen worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State.