27 mrt 2009 13:00

NMBS-holding

Toekenning van een staatswaarborg voor alternatieve financiële verrichtingen van de NMBS-holding

Toekenning van een staatswaarborg voor alternatieve financiële verrichtingen van de NMBS-holding

De ministerraad heeft beslist de NMBS-holding een staatswaarborg toe te kennen voor alternatieve financiële verrichtingen. Het voorstel van minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Steven Vanackere gaat over twee overeenkomsten met AIG voor transacties op rollend materieel met een looptijd tot 2029 en 2031. 

Na onderhandelingen met de tegenpartij blijkt dat het behoud van de contracten met staatsgarantie de beste optie is. Daarom zal de staat de interest, de huur en de terugbetaling van het kapitaal van die financiering tot maximum 80% van de globale uitstaande financiële verplichting van iedere verrichting waarborgen. 

Wanneer AIG in gebreke blijft is het de NMBS-holding die de verschuldigde bedragen aan de investeerder moet betalen. Het is pas als ook de NMBS-holding in gebreke blijft dat de staatsgarantie kan worden geactiveerd. Er wordt dus ook een overeenkomst van tegengarantie afgesloten tussen de staat en de NMBS-holding.