16 jun 2020 09:05

Nog één maand de tijd om de belastingaangifte in MyMinfin, Tax-on-web in te dienen

Een maand voor het einde van de indieningstermijn van de elektronische belastingaangifte  hebben al 700.844 burgers hun aangifte via die weg ingediend.

Op 16 juli eindigt de indieningstermijn van de belastingaangifte via Tax-on-web in MyMinfin.

We noteren 45.722 of 7 % meer elektronische aangiften dan verleden jaar op hetzelfde moment.

Dit jaar verstuurden we ook het recordaantal van 3,9 miljoen voorstellen van vereenvoudigde aangifte. 55 % van alle burgers kregen er een.

Burgers die hun aangifte tot verleden jaar in onze kantoren of tijdens gemeentelijke zitdagen door één van onze medewerkers lieten invullen, laten we niet in de kou staan.

Voor hen zetten we tot 30 juni een telefonisch systeem op dat ondertussen uitmondde in 196.830 afspraken en 186.666 op die manier ingediende aangiften. Burgers moeten op het nummer 02 575 56 66 een afspraak maken.