03 jun 2019 09:32

Nog geen belastingaangifte gekregen?

De papieren aangiften en de papieren voorstellen van vereenvoudigde aangifte zijn allemaal de deur uit. Wie geen papieren aangifte kreeg, kan zijn aangifte online indienen of het Contact Center telefoneren om er één te krijgen. 


De papieren aangiften in de personenbelasting zijn verstuurd in de periode van 7 mei tot 24 mei 2019. Wie geen papieren aangifte kreeg, kan zijn aangifte elektronisch indienen via MyMinfin of het Contact Center 02 572 57 57 telefoneren en zijn rijksregisternummer opgeven om er één te krijgen. Burgers die verleden jaar hun aangifte via MyMinfin indienden, krijgen dit jaar geen papieren aangifte meer.

Van 2 mei tot 31 mei 2019 zijn de papieren voorstellen van vereenvoudigde aangifte verstuurd. Indien men echter zijn voorstel raadpleegde via MyMinfin krijgt men ook geen papieren voorstel meer.     


De indieningstermijn voor de belastingaangifte loopt tot 28 juni 2019 voor wie zijn aangifte op papier indient. Wie zijn voorstel van vereenvoudigde aangifte via het papieren antwoordformulier wil wijzigen moet dat ook ten laatste op 28 juni 2019 doen.