17 dec 2020 08:22

Nog slechts enkele dagen om gewestelijke belastingen te regulariseren

Op 31 december 2020 komt een einde aan de mogelijkheid om gewestelijke belastingen te  regulariseren. [SPVB(1] 

 

Burgers kunnen een regularisatieaangifte luik 2 (gewestelijke belastingen) of luik 3 (niet-uitsplitsbare bedragen of niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen die zowel onderworpen zijn aan federale belastingen als aan gewestelijke belastingen) indienen tot 31 december 2020. Nadien zijn gewestelijke en gemengde fiscale regularisaties niet meer mogelijk.  

Na overleg met de gewesten wordt zes maanden uitstel gegeven om het dossier administratief op orde te krijgen, mede omdat de coronacrisis het verkrijgen van informatie van buitenlandse bankinstellingen bemoeilijkt.

Concreet kunnen dus tot en met maandag 4 januari 2021 om 12 uur regularisatieaangiften luik 2 en luik 3 worden ingediend met 1 €, waarbij de exacte bedragen worden aangevuld na het verkrijgen van de bankstukken en uiterlijk binnen 6 maanden na de indiening van de regularisatieaangifte. Indien de aangifte niet binnen de 6 maanden wordt aangevuld, zal het dossier als onontvankelijk worden beschouwd.  

Om die laatste regularisatieaangiften in ontvangst te kunnen nemen, zal het Contactpunt regularisaties open blijven in de eindejaarsperiode. De regularisatieaangifte kan per post, per drager of per mail worden ingediend.

In het begeleidend schrijven bij de regularisatieaangifte dienen wel de financiële instellingen te worden vermeld evenals alle rekeningen en banken waarvan men op dat ogenblik kennis heeft. 

Openingsuren: 28 december 2020 tot en met 31 december 2020 en op 4 januari 2021 van 9 u. tot 12 u. Gesloten op vrijdag 25 december 2020 en op vrijdag 1 januari 2021.

Adres: Contactpunt Regularisaties, Wetstraat 24, 1000 Brussel

Vanaf 31 december 2020 om 12 uur tot en met maandag 4 januari 2021 vóór 12 uur kunnen de regularisatieaangiften eveneens in de brievenbus van het Contactpunt regularisaties worden gedeponeerd en zullen zij als datum van ontvangst 31 december 2020 23 u. 59 dragen.

De regularisatieaangiften die op maandag 4 januari 2021 na 12 uur in de brievenbus worden gedeponeerd of door de post in ontvangst worden genomen - de datum van poststempel is bepalend - zullen niet meer als een regularisatieaangifte van het jaar 2020 worden beschouwd.

www.ruling.be