02 sep 2005 17:00

Nomenclatuur geneeskundige verstrekkingen

De Ministerraad keurde in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed over de wijziging van de bepalingen van het koninklijk besluit (*) tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Het ontwerp is een voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

De Ministerraad keurde in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed over de wijziging van de bepalingen van het koninklijk besluit (*) tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Het ontwerp is een voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Het ontwerp werd aan het advies van de Raad van State aangepast. Die meende dat een vermindering van honoraria op basis van een vermindering van de waarde van de sleutelletter geen wettelijke basis heeft. Het ontwerp past nu de coëfficiëntgetallen aan die de betrekkelijke waarden van de betrokken verstrekkingen aangeven. Het ontwerp heeft als doel besparingen te verwezenlijken, om het evenwicht tussen de geraamde uitgaven en de begrotingsdoelstelling voor 2005 te herstellen. Het ontwerp past een daling toe van 10% voor de forfaits B en C voor verstrekkingen: - in de praktijkkamer van de verpleegkundige, - in een verblijfplaats voor personen met een handicap, - in een hersteloord, van 1,4 % voor: - de hygiënische verzorging buiten het forfait, - de dagplafonds, - het forfait A tijdens de week, - alle forfaitaire honoraria voor palliatieve patiënten. De lineaire daling van de honoraria voor die verstrekkingen komt neer op een besparing van 3,3 miljoen euro op jaarbasis. (*) van 14 september 1984, artikel 8, 1ste bijlage.