14 jul 2017 15:58

Noodzakelijke kredieten in 2017, 2018 en 2019 voor de organisatie van verkiezingen

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon akte van de noodzakelijke kredieten in 2017, 2018 en 2019 voor de organisatie van de federale verkiezingen in mei/juni 2019. 

De correcte organisatie van de federale verkiezingen in 2019 en de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018 houdt in dat men vanaf 2017 over bepaalde specifieke kredieten moet beschikken (alsook in 2018 en 2019). Bepaalde verkiezingsprojecten zijn gezamenlijk voor de federale overheid en de overheden van de deelstaten (elektronische stemming, digitale verzending van de verkiezingsresultaten, digitale telling van de papieren stembiljetten). De regionale overheden moeten ze dus zo snel mogelijk kunnen uitvoeren.

De organisatie van de federale verkiezingen, die wordt uitgevoerd overeenkomstig de wetgeving door de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en zijn administratie, alsook door de Minister van Buitenlandse Zaken wat specifiek de stemming van Belgen in het buitenland betreft, is een transversale opdracht voor de goede werking van de instellingen van het Koninkrijk. Ze vereist de toekenning van extra specifieke kredieten voor de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Buitenlandse Zaken.

Daarom geeft de ministerraad zijn principeakkoord over volgende maatregelen:

  • de noodzakelijke kredieten in2017, 2018 en 2019 voor de organisatie van de federale verkiezingen in mei/juni 2019 worden ter beschikking gesteld van het budget van de FOD Binnenlandse Zaken
  • een aanhangsel toevoegen aan het samenwerkingsakkoord betreffende de ontwikkeling van een nieuw elektronisch stemsysteem, in 2008 gesloten met de deelstaten, met betrekking tot de invoering van een verdeelsleutel van 50/50 tussen de federale staat en de deelstaten voor de tenlasteneming van de toekomstige wijzigingen aan de elektronische stemsystemen
  • een samenwerkingsakkoord sluiten met de geïnteresseerde deelstaten, betreffende de ontwikkeling van hulpsoftware voor de stemopneming van de papieren stembiljetten, met een verdeelsleutel van 50/50 tussen de federale staat en de deelstaten voor de tenlasteneming van de kosten voor de ontwikkeling van de software
  • een tussenkomst van de federale staat vastleggen a rato van 20% in de aankoopkosten van nieuwe elektronische stemsystemen voor de zeventien Brusselse gemeenten en de negen Duitstalige gemeenten die tijdens de verkiezingen van 2014 vroegere geautomatiseerde stemsystemen gebruikt hebben