03 okt 2008 12:24

Nucleaire passiva

Financiering van de nucleaire passiva - tweede lezing

Financiering van de nucleaire passiva - tweede lezing

De ministerraad heeft het ontwerp van koninklijk besluit (*) dat de financiering van de nucleaire passiva vastlegt in tweede lezing en na advies van de Raad van State definititef goedgekeurd. Op voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette wordt het bedrag voor de financiering van de nucleaire passiva BP1 en BP2 voor 2009-2013 vastgesteld op 55 miljoen euro. Het gaat om het jaarlijks gemiddeld te financieren bedrag voor de ontmanteling van de nucleaire sites BP1 en BP2 in Mol-Dessel. Die wordt gefinancierd met de federale bijdrage die de elektriciteitssector betaalt.

(*) ontwerp van koninklijk besluit ter vaststelling van de bedragen bestemd voor de financiering van de nucleaire passiva BP1 en BP2 voor 2009-2013, in uitvoering van art. 4, § 2, van het kb van 24 maart 2003 tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt.