25 jul 2008 12:45

Nucleaire passiva

Financiering van de nucleaire passiva

Financiering van de nucleaire passiva

De ministerraad heeft op voorstel van minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne de bedragen voor de financiering van de nucleaire passiva BP1 en BP2 voor 2009-2013 vastgesteld op 55 miljoen euro. Het gaat om het jaarlijks gemiddeld te financieren bedrag voor de ontmanteling van de nucleaire sites BP1 en BP2 in Mol-Dessel. Die wordt gefinancierd met de federale bijdrage die de elektriciteitssector betaalt.

De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed ter vaststelling van de bedragen bestemd voor de financiering van de nucleaire passiva BP1 en BP2 voor 2009-2013, in uitvoering van art. 4, § 2, van het kb van 24 maart 2003 tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt.