27 okt 2006 17:00

Nucleaire veiligheid

Wijziging van de verdeling van het budget bestemd voor de bijstand aan landen uit Centraal en Oost-Europa en van het GOS

Wijziging van de verdeling van het budget bestemd voor de bijstand aan landen uit Centraal en Oost-Europa en van het GOS

De ministerraad regelde de Belgische bijdrage aan het nucleaire passief in de Russische federatie en aan de internationale fondsen voor de Shelter Implementation Plan en de declassering in Tchernobyl (Oekraïne). De bedoeling is om de verdeling van het budget te wijzigen dat bestemd is voor de samenwerking voor nucleaire veiligheid voor de periode 2007-2010. De ministerraad besliste om het budget van FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie bestemd voor de bijstand aan landen uit Centraal en Oost-Europa en het gemenebest van onafhankelijke staten tussen 2008 tot 2010 constant te houden op het niveau van 2007 (zonder inflatie). Hij besliste ook de volgende bijkomende bijdragen via overdracht binnen hetzelfde budget te storten: - 446.000 euro aan het Nuclear Safety Account fonds, gespreid over 2007 en 2008, - 1.194.000 euro aan het Tchernobyl Shelter Fund (CSF), gespreid over 2009 en 2010, - 600.000 euro voor bilaterale hulp aan Rusland, gespreid over 2007 en 2008. De huidige vertegenwoordiger van België in de beheersorganen van het CSF bij de Europese Bank voor wederopbouw en ontwikkeling (EBWO) zal de standpunten verdedigen die overeengekomen zijn met FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, FOD Financiën en FOD Buitenlandse Zaken voor de opvolging van de begroting. Dat overleg vindt plaats voor elke vergadering van de beheersorganen van het CSF fonds bij de EBWO.