02 apr 2021 17:41

Nucleaire veiligheid en beveiliging bij het toepassen van de veiligheidsvoorschriften

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van twee koninklijke besluiten betreffende de veiligheid van nucleaire installaties. 

Het ontwerp beoogt te verzekeren dat op afdoende wijze rekening gehouden wordt met het raakvlak tussen nucleaire veiligheid en nucleaire beveiliging bij het toepassen van de veiligheidsvoorschriften. Het leidend principe is dat conflicten tussen nucleaire veiligheid en fysieke beveiliging opgelost moeten worden op een manier die het algemene risico voor de werknemers en het publiek minimaliseert.

De wijzigingen zullen bij de exploitanten geïmplementeerd moeten worden door een aantal aanpassingen van de processen binnen hun management systeem om de interface 'veiligheid'-'beveiliging' beter te beheren. Dit zal niet direct tot technische aanpassingen aan de installaties leiden.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van  het koninklijk besluit van 17 oktober 2011 betreffende de fysieke beveiliging van het kernmateriaal en de nucleaire installaties, en het koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties