17 jul 2009 11:53

NV ASTRID

Nieuwe budgetaanvraag voor 2009

Nieuwe budgetaanvraag voor 2009

De ministerraad heeft de hernieuwde budgetaanvraag voor 2009 van NV ASTRID goedgekeurd om de werkings- en onderhoudskosten in het kader van het beheersplan 2005 te financieren. Het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken machtigt de NV ASTRID om voor 2009 de eigen middelen aan te wenden om de werkings- en onderhoudskosten te financieren. De subsidiëring van de NV zal opnieuw bekeken worden in het licht van de financiële audit en de aanbevelingen van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij.

 De NV ASTRID is een telecomoperator voor alle Belgische hulp- en veiligheidsdiensten en is een initiatief van de federale en lokale overheden. 
ASTRID staat in voor de uitbouw, het beheer en het onderhoud van een nationaal radionetwerk voor spraak- en datatransmissie. De operator waarborgt een optimale gesprekskwaliteit.