16 dec 2011 12:30

Observatorium voor chronische ziekten

Benoeming van de voorzitter en de leden van het wetenschappelijk en raadgevend comité van het Observatorium voor chronische ziekten

Benoeming van de voorzitter en de leden van het wetenschappelijk en raadgevend comité van het Observatorium voor chronische ziekten

De ministerraad stemt in met de benoeming van de voorzitter en de leden van het wetenschappelijk en raadgevend comité van het Observatorium voor chronische ziekten dat ingericht is bij de dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV. Minister van Sociale Zekerheid en Volksgezondheid Laurette Onkelinx heeft hierover twee ontwerpen van koninklijk besluit voorgelegd.

De oprichting van het Observatorium is een maatregel uit het programma prioriteit aan de chronisch zieken dat Laurette Onkelinx in september 2008 lanceerde. Deze prioriteit schrijft zich in op de lange termijn. Het observatorium zal op permanente en structurele wijze nadenken over hoe het beleid tegen chronische ziekten kan worden verbeterd. Het initiatief komt tegemoet aan een gezamenlijke vraag van de representatieve patiëntenkoepels en verzekeringsinstelligen. 

Het Observatorium bestaat uit twee afdelingen: 

Wetenschappelijke afdeling:

De afdeling is samengesteld uit geneesheren specialisten en huisartsen die de zeven Belgische universiteiten vertegenwoordigen, uit vertegenwoordigers van de zorgverstrekkers en de verzekeringsinstellingen. Ze zal de tenlasteneming van de gezondheidszorg voor chronisch zieke patiënten beschrijven, de reglementering evalueren en aanbevelingen, voorstellen en adviezen uitwerken. 

Raadplegende afdeling:
 
Deze afdeling bestaat uit vertegenwoordigers van patiëntenorganisatieverenigingen en verzekeringsinstellingen. Ze zal de behoeften van de chronisch zieke patiënten evalueren, de problemen en werkpunten  in de tenlasteneming van de chronisch zieken detecteren en de evolutie van de situatie opvolgen.