25 jul 2008 12:45

OCMW's

Bepaling van het OCMW dat bevoegd is om de huurwaarborg toe te kennen

Bepaling van het OCMW dat bevoegd is om de huurwaarborg toe te kennen

Op voorstel van minister van Maatschappelijke integratie Marie Arena heeft de ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de wet over het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW's) wijzigt (wet van 2 april 1965).

Het OCMW van de gemeente waar de persoon verblijft die een opvangstructuur voor asielzoekers verlaat en die een huurwaarborg aanvraagt, is bevoegd om de huurwaarborg toe te kennen. Die wijziging geldt ook voor de toekenning van een eerste maand huur. Als de persoon niet kan antonen in welke woning hij zijn intrek zal nemen, blijft de algemene bevoegdheidsregel van het gewoonlijk verblijf van toepassing.

Dankzij de maatregel vermijdt men dat OCMW's van gemeenten waar zich een opvangstructuur voor asielzoekers bevindt, worden overbelast. De nieuwe asielprocedure legt immers niet langer de toekenning van een code 207 op die een bepaald OCMW aanduidt als verplichte inschrijvingsplaats. Dankzij de wijziging vermijdt men ook territoriale bevoegdheidsconflicten tussen OCMW's waardoor personen niet uit de opvangstructuur kunnen vertrekken.