17 sep 2015 12:31

OCMW’s komen in 2015 zwaar onder druk te staan

Brussel, 17 september 2015. De POD Maatschappelijke Integratie stelt in zijn laatste trimestrieel rapport een stijging vast van 10,2% meer leefloners in het eerste kwartaal van 2015 tegenover dezelfde periode in 2014. Twee redenen liggen aan deze de basis van deze stijging: de structurele maandelijkse toename van het aantal leefloners met maatschappelijk kwetsbare groepen en de impact van de beperking van de inschakelingsuitkering. De stijging van het aantal erkende vluchtelingen is nog niet zichtbaar in het eerste kwartaal.

Globale cijfers

2015 telt nu maandelijks gemiddeld 113.695 leefloners. Dit is een stijging van 10,2% tegenover het maandelijks gemiddelde van 102.654 leefloners in 2014. Een stijging die ver boven de jaarlijkse structurele toename van 2,3% ligt.

De toename is duidelijk te merken in alle regio’s (Vlaanderen: +8,0%, Brussel: +6,6%, Wallonië: +13,6%) en sterker voelbaar in de kleine gemeenten (+12,5%) dan in de 5 grote steden van het land (+9,3%).

Analyseren we de samenstelling van de totale populatie in 2015 dan zien we 33,2% samenwonenden (groep 1), 39,1% alleenstaanden (groep 2) en 27,7% personen met een gezin ten laste (groep 3). Voornamelijk de derde groep is het sterkst gestegen met 16,2%. Hiervan is het merendeel (80,1%) een alleenstaande moeder met één of meerdere kinderen ten laste. De groep alleenstaande steeg met 6,8% en samenwonenden met 9,0%.

Julien Van Geertsom, Voorzitter POD MI: “Het aantal personen dat moeten rondkomen met een leefloon is in het eerste kwartaal van 2015 aanzienlijk gestegen. De impact hiervan is schrijnend omdat we merken dat vooral eenoudergezinnen met meerdere jonge kinderen enorm moeilijk uit deze situatie geraken. Met de start van het nieuwe schooljaar zien we steeds meer kinderen in de armoede terecht komen en dat de OCMW’s de beschikbare middelen zoals deze via het sociale activering goed benutten.

Effect van de beperking van de inschakelingsuitkering

Bovenop de groep van kwetsbare personen die een verhoogd risico hebben om bij het OCMW terecht komen (ouderen, laaggeschoolden, alleenstaanden, allochtonen,...) concludeert de POD MI dat de beperking van de inschakelingsuitkering een impact heeft gehad op de leefloonpopulatie.
Onze cijfers bevestigen een bevraging bij de OCMW’s van midden maart 2015 dat stelde dat ongeveer 35% van de personen die eind 2014 geen inschakelingsuitkering meer ontvingen, zich aanmeldden bij het OCMW.

Zo zien we duidelijk dat het aantal jongeren van 18 tot en met 24 jaar nog steeds de grootste groep in het leefloon uitmaakt met 31,9%. (Ter vergelijking: dit zelfde aandeel jongeren vertegenwoordigt 10,7% van de Belgische bevolking.) Waar we over het hele jaar 2014 een toename van deze jongeren met 5,1% vaststelden, merken we in het eerste kwartaal van 2015 een toename van 7% op.

Nog te veel jongeren moeten met een steunaanvraag naar het OCMW stappen. Vaak  hebben zij een lage scholingsgraad of hebben ze de schoolbanken vroegtijdig verlaten. Met de hulp van de OCMW ‘s ondersteunt men deze jongeren om een diploma te behalen om zo een betere kans te kunnen maken op de arbeidsmarkt. " Verklaart Julien Van Geertsom.

Toename van erkende vluchtelingen met een leefloon

Het aantal vluchtelingen die in de laatste maanden erkend werden als vluchteling of een statuut kregen van subsidiair beschermde, zijn nog niet zichtbaar in de statistieken. Deze zijn pas stabiel na 6 maanden omdat het hier gaat om aanvragen tot terugbetaling van het (equivalent) leefloon die na de toekenning, bij de POD MI kunnen ingediend worden. De impact van het aantal erkende vluchtelingen en de subsidiair beschermden worden opgevolgd en in het volgende trimestrieel rapport van dichterbij bekeken.

 

Contact

POD Maatschappelijke Integratie
Julien Van Geertsom T. +32 475 26 84 70 (com@mi-is.be)