02 dec 2005 16:00

Octrooicellen en normen-antennes

Toelagen voor de sensibiliseringsacties en de onderzoeksprojecten van de Collectieve centra

Toelagen voor de sensibiliseringsacties en de onderzoeksprojecten van de Collectieve centra

De Ministerraad keurde twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de vastlegging op de kredieten van het begrotingsjaar 2005 van de toelagen voor de collectieve centra. De ontwerpen zijn een voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van economie. Het eerste ontwerp betreft de acties van de collectieve centra die als doel hebben de kleine en middelgrote ondernemingen te sensibiliseren voor de technologiewacht en voor de bescherming van hun innovaties. (octrooi-cellen) Die octrooicellen moeten de KMO's via octrooien een betere toegang bieden tot de informatie, als beschermingsmiddel van de innovaties en als bron van technologiewacht. De toelagen voor de sensibilisering bedragen 495.000 euro. Het tweede ontwerp behandelt de onderzoeksprojecten van de collectieve centra die een federale bevoegdheid zijn, en de voortzetting van de acties voor de sensibilisering van de KMO's voor de normen (normen-antennen). De collectieve centra hebben als sectorale operator in 2005 17 nieuwe projecten voor prenormatieve onderzoeken ingediend, waarvan 13 prioritaire projecten, voor de herdynamisering van de normalisatie in België. Hiervoor is een begroting van 3.962.250 euro nodig. (*) centra De Groote en geassimileerde, gesteund door de Federale overheid sinds 2002.