19 mrt 2010 11:09

Octrooirecht

Wijziging van de wetgeving over de octrooien

Wijziging van de wetgeving over de octrooien

Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne heeft de ministerraad een voorontwerp van wet voorgelegd over de uitvoering van het verdrag inzake octrooirecht en de akte tot herziening van het verdrag inzake de verlening van Europese octrooien en de wijziging van diverse bepalingen inzake uitvindingsoctrooien.

Het voorontwerp brengt de Belgische wetgeving op de uitvindingsoctrooien in overeenstemming met het verdrag inzake octrooirecht van 1 juni 2000 en de akte tot herziening van het verdrag inzake de verlening van Europese octrooien.

De voornaamste wijzigingen zijn:

  • De voorwaarden om een indieningsdatum aan een octrooiaanvraag toe te kennen worden eenvoudiger.
  • De wijze waarop de Dienst voor de Intellectuele eigendom een onregelmatigheid in de aanvraag bekend maakt, wijzigt, zodat de aanvrager zijn aanvraag in orde kan brengen en opmerkingen kan formuleren.
  • Er komt een systeem van herstel van rechten, indien de aanvrager of de houder van octrooi voor een handeling een termijn niet gerespecteerd heeft.
  • De aanvrager of houder kan via een vrijwillige procedure zijn Belgische octrooien totaal of gedeeltelijk herroepen.
  • De octrooiaanvragen worden 18 maanden na de indienings- of voorrangsdatum  gepubliceerd, om de rechtszekerheid van de concurrenten te vergroten.
  • De Dienst voor de Intellectuele eigendom zal in de toekomst de otrooiaanvragen elektronisch kunnen ontvangen en beheren.