31 mei 2024 16:57

Oekraïne: Belgische bijdrage macro-financiële bijstand+

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem akkoord met de aanwending van 24 miljoen euro uit het Fonds Oekraïne voor de betaling van de Belgische bijdrage in het kader van het instrument voor toekenning van steun aan Oekraïne voor 2023.

Met het EU-instrument “macro-financiële bijstand+” stelt de EU een maximumbedrag van 18 miljard euro beschikbaar aan Oekraïne in de vorm van leningen voor de periode van 1 januari 2023 tot 31 december 2023. Deze leningen worden verstrekt onder gunstige voorwaarden, met een maximale looptijd van 35 jaar en aflossing van de hoofdsom vanaf 2033.

De Belgische bijdrage voor de periode 2024-2027 is geschat op 96.726.262 euro, of zo'n 24 miljoen euro per jaar. Dit is een schatting van de Commissie en het bedrag kan van jaar tot jaar variëren, afhankelijk van het aandeel van het BBP van België in het totale BBP van de EU.