19 jan 2024 17:16

Oekraïne: bijkomende middelen voor OCMW's

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux de herverdeling van kredieten uit de interdepartementale provisie in het kader van de Oekraïne-crisis goed om de kosten voor steunverlening door de OCMW’s te dekken.

De oorlog in Oekraïne, en meer in het bijzonder de toestroom van personen die in België een tijdelijk statuut van ontheemde verkrijgen, zorgen voor een sterke toename van het aantal personen die een beroep moeten doen op het OCMW.

Om tegemoet te komen aan de stijgende kosten van de OCMW’s wordt 167,5 miljoen euro vrijgemaakt.