20 jul 2023 18:32

Oekraïne: financiering van bijstand aan vluchtelingen door de OCMW’s

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux de herverdeling goed van de kredieten van de interdepartementale voorziening Oekraïne om de door OCMW's verleende bijstand te vergoeden.

De oorlog in Oekraïne, en meer bepaald de toestroom van mensen die in België het statuut van tijdelijk ontheemde hebben gekregen, heeft geleid tot een sterke stijging van het aantal personen dat een beroep moet doen op het OCMW.

Om de kosten die verbonden zijn aan deze bijstand te vergoeden, doet de POD Maatschappelijke Integratie een beroep op een overdracht uit de interdepartementale voorziening Oekraïne voor een bijkomend bedrag van 189,5 miljoen euro, waarmee het totale bedrag voor 2023 op 314 miljoen euro komt.

De staatssecretaris voor Begroting wordt gemachtigd om hiervoor een herverdelingsbesluit op te stellen.