30 jun 2023 17:06

Oekraïne: financiering van de International Labour Organization

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez akkoord met een bijkomende financiering ter ondersteuning van de International Labour Organization (ILO) in het kader van de oorlog in Oekraïne.

De financiering is in de eerste plaats bedoeld om de werkzaamheden van de ILO in Oekraïne te ondersteunen. Het project van de organisatie focust op de volgende drie pijlers:

  • verbeterde preventie van mensenhandel en arbeidsexploitatie bij de bevolking op de vlucht. De acties zullen inzetten op een verbeterde beschikbaarheid van data en toegang tot informatie, alsook tot een verbeterd kader op het vlak van regelgeving in lijn met de ILO-conventies
  • ondersteuning van start-ups en beginnende ondernemers
  • ondersteuning van sociale partners

Concreet wordt hiervoor een bedrag van 1,5 miljoen euro voorzien via herverdeling uit de interdepartementale provisie Oekraïne.

Deze financiering weerspiegelt tegelijk het engagement van ons land als trouwe en geëngageerde partner van de ILO, en is ook coherent met de politieke prioriteit die ons land hecht aan de Waardig Werk Agenda van de organisatie.