17 mei 2024 20:12

Oekraïne: toewijzing kredieten voor initiatieven van internationale organisaties

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib akkoord met de financiering vanuit het Oekraïnefonds voor initiatieven genomen door diverse internationale organisaties en organismen voor de ondersteuning van Oekraïne.

Tijdens de ministerraad van 15 december 2023 werden middelen uit het Oekraïnefonds toegewezen voor de financiering van deze initiatieven. De ministerraad bevestigd nu de toewijzing van de kredieten aan de desbetreffende basisallocatie volgens de volgende verdeling:

  • NATO - Ukraine Comprehensive Assistance Package (UCAP): 3 miljoen euro
  • humanitaire mijnbestrijding Oekraïne – UNDP/ FAO: 2 miljoen euro
  • UN Team of Experts on the Rule of Law and Sexual Violence in Conflict: 1 miljoen euro