17 mei 2024 20:12

Oekraïne: tweede schijf van toewijzing kredieten voor initiatieven van internationale organisaties

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib akkoord met de financiering vanuit het Oekraïnefonds voor initiatieven genomen door diverse internationale organisaties en organismen voor de ondersteuning van Oekraïne.

Tijdens de ministerraad van 3 mei 2024 werden middelen uit het Oekraïnefonds toegewezen voor de financiering van deze initiatieven. De ministerraad bevestigd nu de toewijzing van de kredieten aan de desbetreffende basisallocatie volgens de volgende verdeling:

  • NATO - Ukraine Comprehensive Assistance Package (UCAP): 3 miljoen euro
  • ICC – Trust Fund for Security: 700.000 euro