27 okt 2023 22:51

Oekraïne: zendingen van hulpgoederen door B-FAST

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib akkoord met de uitgaven van de FOD Buitenlandse Zaken voor B-FAST-zendingen naar Oekraïne. De uitgaven worden gedeeltelijk gedekt via trekkingsrechten op de interdepartementale provisie. 

Concreet gaat het om zendingen van hulpgoederen zoals wateropslag, waterzuiveringsmateriaal, shelter items, generatoren, voeding, hygiënisch materiaal en ICT-materiaal, die door B-FAST werden uitgevoerd in de nasleep van de dambreuk van Nova Kachovka en de daaropvolgende overstroming.