08 mrt 2010 11:50

Ombudsdienst Pensioenen - Voorstelling van het Jaarverslag 2009

Heb jij recht op de IGO? Hoe moet ik dat weten!! Zij moeten dat toch onderzoeken!

Werken na mijn pensioen? Is dat een goed idee?

Achterstand in de betaling van mijn pensioen! En waar zijn de intresten?

Minimumpensioen. Kan men niet meer doen?

Heb jij recht op de IGO? Hoe moet ik dat weten!! Zij moeten dat toch onderzoeken! Werken na mijn pensioen? Is dat een goed idee? Achterstand in de betaling van mijn pensioen! En waar zijn de intresten? Minimumpensioen. Kan men niet meer doen?

De Ombudsmannen voor de Pensioenen stellen op maandag 15 maart 2010 het Jaarverslag 2009 van de Ombudsdienst Pensioenen voor op een persconferentie. Sinds de oprichting van de Ombudsdienst Pensioenen in 1999 hebben zij duizenden gepensioneerden kunnen helpen. Vaak leidt hun ombudswerk tot achterstallen en een hoger pensioen. Even vaak, maar niet minder belangrijk voor de mensen, maken zij hen wegwijs in het zeer complexe pensioenlandschap of helpen zij hen simpelweg om hun pensioenrechten te begrijpen. Hun kernopdracht beperkt zich echter niet tot het oplossen van individuele gevallen. Zij hebben in de loop van de tijd een unieke helikopterview op alle wettelijke pensioenstelsels verworven (werknemers, zelfstandigen, ambtenaren, pensioenen in de Overzeese Sociale zekerheid, …). Hun algemene aanbevelingen aan de wetgever en hun suggesties aan de pensioendiensten spruiten voort uit deze jarenlange ervaring. Tijdens de persconferentie zullen zij tekst en uitleg geven over hun ietwat provocerende slagzinnen evenals over enkele van hun meest sprekende aanbevelingen en suggesties. Het Jaarverslag wordt voorgesteld op een persconferentie die plaats heeft in de vergaderzaal van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO, WTC III, 2° verdieping, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel op maandag 15 maart e.k. om 10.30 u. Inschrijven voor de persconferentie verplicht: op het telefoonnummer 02/ 274.19.80 per fax op het nummer 02/ 274.19.99 per e-mail: klacht@ombudsmanpensioenen.be