17 jul 2009 11:53

Ombudsman voor de postsector

Benoeming van een Nederlandstalige en een Franstalige ombudsman voor de postsector

Benoeming van een Nederlandstalige en een Franstalige ombudsman voor de postsector

De ministerraad heeft op voorstel van minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd die de mandaten van mevrouw Truus Lostrie en de heer Xavier Godefroid als Nederlandstalige en Franstalige ombudsman voor de postsector hernieuwen.

Mevrouw Lostrie en de heer Godefroid hebben een jarenlange ervaring in die functie en beschikken over de nodige managementkwaliteiten en een uitstekende kennis van de postsector.

De benoemingen gaan in op 1 april 2008 voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar.