05 jun 2009 13:29

Ombudsman voor energie

Benoeming van de Nederlandstalige ombudsman voor energie

Benoeming van de Nederlandstalige ombudsman voor energie

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de heer Eric Houtman aanduidt als ombudsman voor energie van de Nederlandstalige taalrol. Zijn mandaat gaat vanaf 1 september 2009 in voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar.

De ombudsdienst voor energie beoordeelt en onderzoekt de vragen en klachten van eindafnemers over de elektriciteitsmarkt. Hij vergemakkelijkt minnelijke schikkingen, formuleert aanbevelingen en kan op eigen initiatief adviezen uitbrengen.