17 jul 2009 11:53

Ombudsman voor telecommunicatie

Benoeming van de Franstalige ombudsman voor telecommunicatie

Benoeming van de Franstalige ombudsman voor telecommunicatie

De ministerraad heeft op voorstel van minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het mandaat van de heer Jean-Marc Vekeman als Franstalige ombudsman voor telecommunicatie hernieuwt. 

De heer Vekeman heeft heel wat ervaring in die functie en beschikt over de nodige managementkwaliteiten en een uitstekende kennis van de telecommunicatiesector en de bijhorende klachten.  

De benoeming gaat in op 1 april 2008, voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar.