12 jun 2009 10:56

Omkadering van alternatieve straffen

Overheveling van project vzw De Alverberg

Overheveling van project vzw De Alverberg

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Justitie Stefaan De Clerck om het project van de vzw De Alverberg over te hevelen van de stad Tongeren naar de stad Bilzen. Het gaat om een goedgekeurd project in het kader van de overeenkomst met de FOD Justitie voor de aanwerving van bijkomende personeelsleden die alternatieve straffen omkaderen binnen het globaal plan (zie persbericht globaal plan).