30 mrt 2007 17:00

OMNIO-statuut

Rechthebbenden van het OMNIO-statuut komen in aanmerking voor de toepassing van de sociale MAF

Rechthebbenden van het OMNIO-statuut komen in aanmerking voor de toepassing van de sociale MAF

Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte stelde een ontwerp van koninklijk besluit voor dat de rechthebbenden op het OMNIO-statuut recht geeft op de toepassing van de sociale maximumfactuur. (art 37 wet verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging gecoördineerd op 14 juli 1994 en kb van 15 juli 2002) Het Verzekeringscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV gaf een gunstig advies.