13 jan 2023 19:34

Omzendbrief betreffende de voorafbeelding van de begrotingscontrole 2023-2024

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand de ontwerpomzendbrief goed betreffende de voorafbeelding van de begrotingscontrole 2023-2024 en de meerjarenramingen.

De ontwerp van omzendbrief verduidelijkt de door de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) gehanteerde hypotheses, de kalender en de voorziene modaliteiten voor de opmaak van de begrotingscontrole 2023. De omzendbrief voorziet ook in de meerjarenraming 2024-2028.

De uitwerking van de voorafbeelding van de begrotingscontrole 2023 en de meerjarenraming 2024-2028 is een technische oefening bij ongewijzigd beleid, met uitsluiting van elk nieuw (niet intern gecompenseerd) voorstel. Het is de bedoeling een zo volledig mogelijke stand van zaken uit te werken.

De omzendbrief bepaalt de technische parameters die in aanmerking zullen worden genomen voor de voorafbeelding van de begrotingscontrole 2023. Aan het Monitoringcomité wordt gevraagd om tegen 16 maart 2023 een update 2023 en een meerjarenraming 2024-2028 op te maken. De ramingen moeten onder andere gebaseerd zijn op de macro-economische parameters van de economische begroting en de meerjarenperspectief van het Federaal Planbureau van februari 2023.