16 jun 2023 17:02

Omzendbrief inzake deontologische code voor regeringsleden

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo een ontwerp van omzendbrief goed inzake een deontologische code voor regeringsleden.

Het ontwerp van omzendbrief heeft als doel om middels een code de deontologische grondbeginselen en de gedragsregels van de regeringsleden, alsook een aantal werkingsregels van de regering te verduidelijken en aan te vullen.

Het omvat de grondbeginselen algemeen belang, gelijkheid en waardigheid, alsook de gedragsregels inzake:

  • integriteit
  • verantwoordelijkheid
  • belangenconflicten
  • aanvaarden en uitoefenen van mandaten
  • giften en diverse voordelen
  • onafhankelijkheid
  • eerbiediging van het privéleven
  • transparantie
  • vertrouwelijkheid en discretie
  • verplichtingen na afloop van het mandaat