24 apr 2021 13:03

Omzendbrief opmaak initiële Begroting 2022

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor begroting Eva De Bleeker akkoord met een ontwerp van omzendbrief met richtlijnen voor de voorafbeelding van de initiële Begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2026.

Het ontwerp van omzendbrief verduidelijkt de door de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) gehanteerde hypotheses, de kalender en de modaliteiten voor de opmaak van de initiële Begroting 2022. De omzendbrief bevat ook de meerjarenraming 2023-2026.

De uitwerking van de voorafbeelding van de initiële Begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2026 is een technische oefening bij ongewijzigd beleid.

De departementen, instellingen en openbare instellingen van sociale zekerheid, alsook de Inspectie van Financiën en/of regeringscommissarissen worden verzocht om minimum één onderwerp voor een spending review voor te stellen wanneer ze hun voorstellen voor de begroting 2022 overmaken of hun advies erover formuleren.